Det måste nog fastslås att år 2009 var ett fantastiskt bra år för staden Linköping.

LFC spelade hem ett SM-guld i fotboll; Linköpings första i en stor lagidrott på 35 år. Laget firades på Stora Torget och med bankett på Slottet. Det har nu inte mycket med stadsbyggnad att göra, men ändå finns en koppling till det som vi i backspegeln kan konstatera att vi arbetade mest med under året, nämligen den nya fotbollsarenan. Anledningen till det var främst att vi insåg att arenan kommer att ha avgörande betydelse för Kallerstads framtida utveckling som innerstadsdel.

Exakta siffror för rekordet i befolkningsökningen är inte riktigt klara ännu, men det stod redan tidigt i december klart att Linköping med råge skulle slå det tidigare rekordet från 1942 då staden ökade med cirka 2 400 personer. Vår längsta diskussion handlade också om befolkningsutvecklingen i Fjärde Storstadsregionen; tillsammans ökade Linköping och Norrköping med cirka 4 000 invånare under 2009. Det var mycket glädjande inte minst för det fortsatta samarbetet mellan tvillingstäderna.

LinkopingLinköping erhöll också priset för Årets stadskärna. En titel som kan vara svår att värdera, men faktum är att staden under året fick många besök som imponerades av arbetet med stadskärnans utveckling. Och vi kan med rätta säga att det var stenbeläggningarnas år: Tanneforsgatan, Klostergatan, Repslagaregatan och Lilla Torget fick nya beläggningar. Arbetet med nya markbeläggningar fortsatte även kring nybyggda Kv. Banken med Ågatan och Borgmästaregatan. Stadens tre gallerior fick också under året ny invändig gestaltning; Gyllen vände butikernas entréer mot gatan.
Den största framgången var kanske ändå att man invigde Tornet i Tornby City. Mitt i sensommaren stod det klart, initierat av Gunnar Sundbaum och ritat av Erskine/Tovatt med en finish av White. Det applåderades livligt den dagen!