Framtiden Linköping

Framtiden Linköping

Välkomna förtätningar i stadskärnan Förtätningar i stadskärnan är mycket värdefulla och bidrar starkt till stadens atmosfär och skönhet. Alla sådana projekt är välkomna. Det är var för sig små projekt med ett fåtal lägenheter, men de bidrar mycket starkt till...