Användarvillkor

Webbplats Villkor för användning

1. Villkor

Genom att besöka denna webbplats, accepterar du att vara bunden av dessa
webbplats Villkor för användning, alla tillämpliga lagar och förordningar,
och accepterar att du är ansvarig för att följa tillämplig lokal
lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, är du förbjudet
använda eller få tillgång till denna webbplats. Det material som ingår i denna webbplats är
skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Använd License

 1. Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av material
  (Information eller programvara) på Storstad Linköping webbplats för personligt,
  icke-kommersiella övergående tittar bara. Detta är beviljandet av en licens,
  inte en överlåtelse av äganderätten, och under denna licens får du inte:

  1. modifiera eller kopiera material;
  2. använda materialet i kommersiellt syfte, eller för någon offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiella);
  3. försök att dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på Storstad Linköping webbplats;
  4. ta bort copyright eller andra ägande anteckningar från materialet; eller
  5. överföra material till en annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.
  6. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Storstad Linköping när som helst. Vid avsluta din visning av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra alla nedladdade material i din ägo vare sig elektroniskt eller tryckt format.

   3. Disclaimer

   1. Materialet på Storstad Linköping: s webbplats tillhandahålls “i befintligt skick”. Storstad Linköping ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och härmed frånsäger och omintetgör alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare innebär Storstad Linköping garanterar inte eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt i samband med sådant material eller på några webbplatser kopplade till den här webbplatsen.

    4. Begränsningar

    Under inga omständigheter får Storstad Linköping eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) att till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på Storstad Linköping Internet plats, även om Storstad Linköping eller Storstad Linköping auktoriserad representant har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, kan dessa begränsningar inte gäller för dig.

    5. Revideringar och Errata

    Materialen som förekommer på Storstad Linköping hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Storstad Linköping garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Storstad Linköping kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. Storstad Linköping dock inte göra några åtaganden att uppdatera materialet.

    6. Länkar

    Storstad Linköping har inte granskat alla webbplatser som är kopplade till dess webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet i en sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte godkännande av Storstad Linköping på webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

    7. Villkor för användning Ändringar

    Storstad Linköping kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.

    8. Gällande lag

    Alla krav avseende Storstad Linköping hemsida skall regleras av lagarna i delstaten Sverige utan hänsyn till dess konflikt med bestämmelser.

    Allmänna villkor som gäller för användning av ett webbplats.

    Integritetspolicy

    Din integritet är mycket viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använda, kommunicera och lämna ut och använda personuppgifter. Följande beskriver vår integritetspolicy.

    • Före eller vid tidpunkten för att samla in personlig information, kommer vi att identifiera de ändamål för vilka uppgifter samlas in.
    • Vi kommer att samla in och användning av personlig information enbart i syfte att uppfylla dessa ändamål som specificerats av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi obta