Välkommen Till Storstad Linköping

Välkommen Till Storstad Linköping

Linköping är idag inte en storstad i egentlig mening, det vet de flesta som känner till staden. Samtidigt är det allt fler som blir medvetna om att Linköping har en stor potential att, inom en relativt snar framtid, utvecklas till en kulturellt och kommersiellt stark...