Ett av dessa projekt är redan påbörjat och ganska långt framskridet, det är kv. Banken helt mitt inne i centrala Linköping. Det är för tidigt att uttala sig om kvaliteten på arkitekturen eftersom endast grundläggningsarbetet är genomfört. Ändå ska det sägas att det är ett mycket intressant projekt som tillför en härlig täthet och med, som man ändå utlovar, butikslokaler i gatuplanet. Kvarteret är mycket väl inplacerat i stadsbygden mellan de gamla gatorna Borgmästaregatan, Klostergatan och Ågatan, samt paradgatan S:t Larsgatan. Sammanlagt blir det cirka 60 lägenheter.

Ett andra projekt som det finns mer långtgående planer på och som just nu är ute på samråd är en förtätning av kv. Badhuset (inklusive en del av kv. Blandaren). Områdets gränser utgörs av Badhusgatan, S:t Larsgatan, Kungsgatan och Repslagaregatan. Inom området finns Östgöta Correspondentens huvudkontor. Även det här projektet ser lovande ut. Det gäller här både bostäder och kontor som kompletteringsbebyggelse. Området hör till ett av de mest intetsägande, för att inte säga direkt fula, områden som finns i Linköpings stadskärna. Kungsgatan österut från S:t Larsgatan gör verkligen inte skäl för namnet. En förnyelse är verkligen på sin plats.

Linkoping

Det handlar om ett tillägg med byggnader med en höjd på fem till sex våningar, eller rättare sagt fyra våningar i snitt med en eller två indragna vindsvåningar. Bottenvåningarna mot Kungsgatan kan komma att innehålla butiker eller kontor i gatuplanet. Ytterligare två våningar med kontor kan läggas till tidningshuset. Mediaverksamheten ska även få en tydligare entré från Badhusgatan. I kv. Blandaren på den norra sidan av Kungsgatan planeras ett nytt kontorshus med en relativt spännande långsmal och avrundad form. Byggnaden ska uppföras med stora glasade ytor.

Sammantaget är det här ett mycket bra förtätningsprojekt där man verkligen har ansträngt sig för att utnyttja utrymmet, både på höjden och mellan befintliga huskroppar. Exploateringen har här den helt rätta skalan och Kungsgatan som gaturum får en betydligt trevligare gestaltning. En detalj ska också nämnas: Badhusgatan planeras som en gränd med ny stenbeläggning utan kantstenar och med fasadbehängd belysning. Nu börjar vi äntligen tala allvar!

Ett tredje objekt som gått ut på samråd är parkeringen vid Tinnerbäcksbadet. Området innehåller två kvarter varav det ena helt slutet och det andra i form av två sammanhängande huskroppar i formation av ett ”E”. Man går upp fem till sex våningar, helt ut mot kvartersgräns mot S:t Larsgatan. Hörnet S:t Larsgatan/Torkelbergsgatan definieras därmed som klart stadsmässigt. Mellan huskropparna anläggs ett litet torg. Här tänker man sig butiker i bottenplan. Man planerar även för en ny entré till Tinnebäcksbadet från torget.

Invigning av Tornet i Tornby

Helgen 29-30 augusti hade Stångåstaden öppet hus i det nybyggda Tornet i Tornby. Vädret var ostadigt med någon regnskur men trots det hade flera hundra personer dykt upp för att göra ett besök på de övre våningarna och se på utsikten från Linköpings högsta hus på 19 våningar och 64 meter.

linkoping

På grund av ”flaskhalsen” med att det endast finns två hissar (dock de snabbaste i Östergötland med 2,5 m/s) så tog de endast upp 100 personer i taget. Detta var den anledning som de gav när jag var där, jag läste dagen efter i Corren att begränsningen berodde på brandföreskrifter. För att göra guidningen lite smidigare så blev gruppen uppdelad i mindre grupper om 25 personer som släpptes iväg med 5 minuters mellanrum.

När det var vår tur tog vi först hissen upp till 8:e våningen, där Stångåstaden har sitt huvudkontor. Efter lite information och en valfri provsittning av VD-stolen gick turen vidare upp till 14:e våningen där företagshotellet Sky har sina 70 hotellägenheter (lägenheter för halvlånga vistelser). Hotelldelen verkar vara i full rulle då under lördagen 25 Brasilianare checkat in. För tillfället är det bara en av våningarna i tornet som är outhyrd. Huset ska även vara miljövänligt byggt enligt Stångåstaden med miljövänliga material och energisnålt.

LinkopingMen det bästa väntade förstås till sist, våning 18 och 19 längst upp! Jag måste säga att jag själv blev lite förvånad över utsikten. Den var bättre än jag trodde! Jag menar, 19 våningar är inte så högt, men utsikten var ändå klart godkänd tack vare att Linköping är relativt platt och medelhöjden på byggnaderna är låg. Det gjorde att det kändes som att man var en bra bit upp. Våningarna 18 och 19 är konferensvåningar som också de hyrs av Sky. Med tanke på utsikten så kan jag tänka mig att det bara är priset som avgör hur populära de blir.

Något jag noterade var att medelåldern var förhållandevis hög på visningen, många pensionärer. Och att man förstås hörde kommentaren om att tornet var Stångåstadens ”skrytbygge” samt någon som tyckte att det var ett fult hus. Själv blev jag bara mer positiv efter mitt besök. Hotellägenheterna kommer vara bra reklam för Linköping och det känns även bra att det kommunala fastighetsbolaget vågar visa vägen och bygga högt! Så grattis Stångis!

Angående hissen på tillbakavägen ned så märkte man verkligen hur snabb den var, man fick det där lilla suget i magen precis när den började accelerera nedåt, lite som en luftgrop på ett flygplan. Trevligt!