Välkomna förtätningar i stadskärnan


Förtätningar i stadskärnan är mycket värdefulla och bidrar starkt till stadens atmosfär och skönhet. Alla sådana projekt är välkomna. Det är var för sig små projekt med ett fåtal lägenheter, men de bidrar mycket starkt till upplevelsen av en levande tät stad. Oftast tar de gammal parkeringsyta i anspråk, vilket bidrar till att tomma och ödsliga ytor försvinner. Helst borde de vara fler, det finns många platser i stadskärnan och innerstaden som kan förtätas med bostäder. Fler bostäder innebär också att staden lättare och snabbare kan expandera eftersom fler företag kommer att etablera sig i Linköping för att ta tillvara på alla människor som bor där som kommer behöva jobb.

Framtiden LinköpingMen Linköping är samtidigt en snabbt växande stad. Allt fler får upp ögonen för staden som studentstad och det är knappast konstigt med tanke på stadens satsningar på just studentbostäder, transport och aktiviteter riktade till just dessa. Det är alltså ingen tvekan om att Linköping är en av Sveriges framtida studentstäder och kommer att fortsätta att växa eftersom den också ligger mitt i en expansiv region med få hinder framför sig. Med tanke på att fler företag kommer att etablera sig där så innebär det också att studenter på universitet direkt efter sina studier kommer kunna börja arbeta eftersom man i Linköping har en tät kontakt mellan företag och studenter. Det finns med andra ord en väldigt positiv framtid för Linköping och dess invånare.